Archiv článků

Ústavní soud a náhrada škody v přestupkovém řízení

14.12.2019 11:05
Dne 24.9.201924.9.2019 napsal Mobilita 2014 z.s. v kategorii Právo pro motoristy         Ústavní soud publikoval 11. září 2019 zajímavý nález týkající se náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím při výkonu veřejné moci, v tomto případě při řízení o...

KDO CHCE ČI NAOPAK NECHCE PLATIT MÝTO NA ROZBITÝCH KUSECH BETONU A ODFLÁKNUTÝCH "MODERNIZOVANÝCH" KUSECH DÁLNIC ?

05.08.2019 15:42
VYZÝVÁME VŠECHNY ŘIDIČE, KTEŘÍ NECHTĚJÍ PLATIT DÁLNIČNÍ POPLATKY ZA JÍZDU PO ROZBITÝCH KUSECH BETONU A ODFLÁKNUTÝCH NOVÝCH ÚSECÍCH DÁLNIC, ABY SE PŘIDALI K NÁM A ODMÍTLI NEHORÁZNĚ VYSOKÉ POPLATKY PLATIT !! DOKUD DÁLNICE NEBUDE DÁLNICÍ, TAK AŤ SI MÝTO PLATÍ STÁT SÁM A NEŽÁDÁ TO PO ŘIDIČÍCH, KTEŘÍ PO...

Výzva všem příznivcům Kverulanta

01.08.2019 17:32
Kverulant zjistil jak úředníci (ne)platí za svoje chyby Kverulant zjistil, že úřady zaplatily na náhradách škod a pokutách v letech 2014 až 2018 celkem téměř 2 miliardy korun. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím umožňuje vymáhat...

Buzerace motoristů v Česku.

01.07.2019 15:56
V době, kdy se silniční doprava stále rozšiřuje a zdokonaluje, se svět stává čím dál tím menším a menším. Dopravní předpisy jsou ten druh norem, se kterým se běžný člověk chtě nechtě setkává úplně každý den. Jsou to také normy poměrně komplexní a jejich sebemenší neznalost účastníky provozu...

Co přináší "Ťokova reforma" bodového systému?

26.02.2019 21:32
Vláda ČR zveřejnila návrh rozsáhlé novely zákona č. 361/2000 Sb., kterým se zvyšují správní tresty za dopravní přestupky a zpřísňuje se tzv. bodový systém. V tomto článku budeme komentovat hlavní změny této novely, která neobsahuje pouze úpravyv bodovém systému, ale celou řadu dalších významných...

Změna ve vracení zadržených ŘP

26.02.2019 21:28
 Bez povšimnutí médií došlo k 1.10.2018 k významné změně legislativy, která upravuje vracení zadržených řidičských průkazů. Jedná se o změnu pro řidiče příznivou.K 1.10.2018 proběhla nenápadná novelizace některých zákonů, které mají určitý dopad na řidiče, protože nabyl platnost zákon č....

Prekluzívní doba vs. promlčecí doba ( vše o zániku přestupku podle zák. č. 250/2016 Sb. )

18.10.2018 12:22
Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a byla zrušena ustanovení upravující prekluzivní lhůtu v zákonu o silničním provozu, tedy § 125e zákona č. 361/2000 Sb. S účinností nové právní úpravy došlo také ke změně terminologie, přičemž...

Jak je to s Českou kanceláří pojistitelů ? Otázky a odpovědi.

12.10.2018 12:32
ČKP posílá výzvy k uhrazení příspěvku nepojištěných vozidel bez ohledu na to, zda dané vozidlo skutečně jezdí po veřejné komunikaci či nikoli. Ústavní soud však tuto praxi označil ve svém nálezu za nepřijatelnou. Česká kancelář pojistitelů je v rámci naší republiky hlavním kontrolním orgánem, co...

Postupné prodlužování promlčecí doby přestupků

04.09.2018 14:37
Původně zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, stanovil, že přestupek bylo třeba obecně projednat ve lhůtě jednoho roku od jeho spáchání, jinak odpovědnost za něj zanikla. S účinností od 1. října 2015 potom zákonem č. 204/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění...

Přestupkové řízení podle nového zákona č. 250/2016 Sb.

21.07.2018 06:19
Přestupkové řízení ( zák. č. 250/2016 Sb. ) Aktualizováno k právnímu stavu 23.7.2018 Problematika přestupků a přestupkového řízení je poměrně rozsáhlá, a proto vám přinášíme alespoň základní informace, jež pro vás mohou být užitečné v případě, že byste se v přestupkovém řízení někdy...
Záznamy: 1 - 10 ze 192
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>