Archiv článků

Tři ze čtyř řidičů překračují povolenou rychlost a to je správně.

08.06.2017 14:15
Centrum automobilové nekompetentnosti, známé jako motoristická redakce iDNES, vydalo překvapivou informaci. Tři ze čtyř českých řidičů vědomě překračují povolenou rychlost. A to se řeeekne.V článku se říká:Tři čtvrtiny českých řidičů občas vědomě překračují povolenou rychlost. Vyplývá to z průzkumu...

Kolik že je vybodovaných řidičů ? Nebuďte mezi nimi i Vy !!

02.05.2017 12:09
Statistika vybodovaných řidičůNebuďte mezi nimi i Vy !!!!!Vývoj počtu vybodovaných řidičůNásledující graf ukazuje vývoj počtu vybodovaných řidičů od zavedení bodového systému v červenci 2006 až po současnost. Jak je vidět, nejvíce vybodovaných řidičů přibylo v roce 2008, kdy se na hranici 12 bodů...

Metodické stanovisko MD k objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

17.04.2017 21:06
Materiál nazvaný KOMPLEXNÍ METODICKÉ STANOVISKO K OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE VOZIDLA DLE UST. § 125f A NÁSL. ZÁKONA Č. 361/2000 Sb. vydalo ministerstvo dopravy pod č.j. 25/2017-160-OST dne 8.2.2017. Nejedná se o právně závazný dokument, nicméně správní orgány jsou...

K zadržení řidičského průkazu

13.03.2017 18:16
Institut zadržení řidičského průkazu příslušníkem Policie ČR je již téměř deset let opět součástí českého právního řádu. Poskytuje policii celkem účinný prostředek, jehož cílem by měla být ochrana společnosti před velmi závažným protiprávním jednáním v silničním provozu. Existuje poměrně široký a...

Kdy a jak požadovat náhradu škody za chyby úředníků ?

19.02.2017 18:47
Pokud stát, kraj nebo obec způsobí škodu jako účastník soukromoprávních vztahů (např. poruší obchodní smlouvu uzavřenou se soukromým podnikatelem), odpovídá za ni obdobně jako ostatní osoby podle občanského zákoníku. (1) Jestliže však škoda vznikne v důsledku nezákonného rozhodnutí či nesprávného...

10 významných práv účastníka správního řízení.

19.02.2017 18:43
Pro účastníka správního řízení mají důležitý význam jeho práva, která mu umožňují v průběhu správního řízení účinně chránit své zájmy, případně zájmy veřejné. Jde zejména o následující procesní práva.1) Právo být informován o zahájení řízeníZahajuje-li se řízení na návrh,...

Pracovní postup pro měření detektory alkoholu v dechu

09.01.2017 17:39
Tato metodika (pracovní postup) má sloužit jako praktický pracovní postup kontrolních orgánů při stanovování obsahu alkoholu v dechu v rámci kontrol provozu na pozemních komunikacích, respektive jako podklad pro případné, následné správní řízení.. ke stažení zde:...

Dechová orientační zkouška - manuál I.

08.01.2017 17:36
V tomto dílu sebeobranného manuálu si probereme, jak probíhá a jaká nebezpečí představuje pro řidiče orientační zkouška na alkohol. Předesílám, aby v tom bylo naprosto jasno, že účelem tohoto dílu není poskytnout návod, jak jezdit beztrestně opilý. Cílem tohoto návodu je, aby nebyl potrestán...

Autodepka 2016

12.12.2016 12:12
Pozor. Přichází zásadní coming out. Serou mě auta.Abych to upřesnil, serou mě moderní auta. Na trhu letos není žádné nové auto, které by se mí libilo. Chudák Giulietta, bude poslední auto, které jsem si koupil nové a bude mě muset vozit až do smrti svojí nebo mojí, nebo dokud zmrdi nezakážou auta,...

Objektivní odpovědností provozovatele vozidla se bude zabývat Ústavní soud.

11.10.2016 19:51
Krajský soud v Ostravě podal u Ústavního soudu návrh na zrušení § 10 odst. 3 zákona o  silničním provozu, který zakotvuje tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla. Toto ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. zakotvuje odpovědnost provozovatele vozidla za delikty spáchané vozidlem...
Záznamy: 21 - 30 ze 192
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>