...zde budeme uveřejňovat vaše zaslané fotky a videa, a upozorňovat na porušování předpisů v dopravě ze strany Městapa a Pomahačů a chráničů.

Fotky a videa můžete posílat na e-mail: erstes@erstes.cz .