Co vás zajímá...

Pokutové bloky nepodepisujte !!! Radí náš právník

08.03.2011 18:27
  Pokutový blok raději nepodepisujte. To radí náš právník, který se zabývá poradenstvím a zastupováním motoristů při přestupkovém řízení. Člověk by neměl blok podepisovat, pokud nerozumí tomu, čeho se dopustil, nebo když neví, jak vysoký bodový trest mu za daný dopravní přestupek hrozí. Jinak...

Kamera na pracovišti s nahráváním, monitorování při výkonu zaměstnání, v pracovním procesu - oprávněnost

13.02.2011 06:50
    Pracuji v dílně, zaměstnavatel nám na pracoviště namontoval průmyslové kamery. Má na toto právo? Vadí nám, že jsme celých 7,5 hodin pod dohledem a že jsme...

Přezkum správních rozhodnutí

11.01.2011 18:25
    Úvod   Správní orgány jsou v mezích své pravomoci a působnosti schopny rozhodovat o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení. Jenomže vždy rozhodují "jenom" lidé. A jak je dobře známo - nikdo není dokonalý...

Definice - Správní řízení

11.01.2011 18:23
  Základy správního řízení Správní právo procesní tvoří normy upravující postup při rozhodování o právních poměrech osob v konkrétně určených záležitostech. Procesem - řízením se v právním slova smyslu chápe postup, který: (1) je zaměřen na stanovení nebo zjištění...

Občanský průkaz a prokazování totožnosti

07.12.2010 20:42
Nedávné změny zákona o přestupcích a o občanských průkazech nově upravily či změnily některé otázky v souvislosti s občanskými průkazy a sankcemi. Je dobré se o některých zmínit i z toho důvodu, že pro mnohé občany může být otázka prokazování totožnosti dozajista zahalena rouškou tajemství, ale i...

Manuál styku s uniformovanou policií

07.12.2010 20:39
 Vždy je třeba mít na paměti základní pravidlo, totiž že pro policii a policisty jednající v rámci výkonu pravomoci veřejného činitele neplatí ono známé: "Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá." Naopak. Policista smí činit...

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

07.12.2010 20:37
  USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.   Předsednictvo České národní rady se usneslo...

Městská policie tu není od měření rychlosti

07.12.2010 20:34
 Obecní policie je primárně zřízena k jiným účelům, než je hlídání dodržování rychlosti řidičů na území obce. Obecní a městská policie by především měla hlídat veřejnou bezpečnost a vnitřní pořádek v obci, stejně tak jako dodržování obecních předpisů, spojených s bezpečností, a obecních...

Jak je to s lékařskými prohlídkami zaměstnanců ?

02.12.2010 18:35
  Ukládá legislativa zaměstnavateli povinnost uzavřít smlouvu s lékařem ohledně vstupních, periodických a výstupních lékařských prohlídek zaměstnanců? Firma má pobočky ve více krajích. Má mít pouze jednoho smluvního lékaře pro všechny nebo pro každou pobočku zvlášť?   ...

Návrh změn daní z příjmů v Parlamentu

22.11.2010 08:38
  Návrh změn daní z příjmů v Parlamentu Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách. Oproti původním návrhům došlo k významným změnám.   Pokud příjmy ze závislé činnosti, podnikání a pronájmu přesáhnou 840 tis. Kč ročně, mají...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>