Bezplatná právní pomoc - pro koho je určena a co přináší ?

10.04.2011 12:13

 

Bezplatnou právní pomocí mimo řízení se rozumí všechny formy právní pomoci s výjimkou právního zastupování v soudním nebo jiném řízení. Bezplatná právní pomoc mimo řízení může tedy spočívat v právním poradenství, jak právní problém řešit a jaké existují možnosti dalšího postupu ve vaší životní situaci, v přípravě nebo revizi smluv nebo jiných právních listin, které mají do budoucna právním sporům předejít, v sepsání právního podání k soudu nebo jinému orgánu.

Téměř ve všech situacích zejména, pokud si nejste jistí, jakou formu právní pomoci vyžaduje vaše životní situace, doporučujeme konzultovat možnosti právního řešení vašeho problému s odborníkem a vyhledat bezplatnou právní pomoc mimo řízení.

Bezplatnou právní pomoc mimo řízení poskytují
•    bezplatné poradny České advokátní komory
•    občanské poradny
•    poradny odborových organizací (regionální poradenská centra pro zaměstnance)
•    právní kliniky a studentské poradny při právnických fakultách


Tyto instituce vám pomohou se zorientovat ve vaší situaci a doporučí vám vhodnou formu právní pomoci tj. například zda vyhledat specializovanou právní pomoc nebo řešit vaši věc soudně a využít právní pomoci v soudním řízení. Pokud vaše životní situace vyžaduje pouze právní poradu, expertizu nebo soupis jednoduchých právních dokumentů, pak může být právní pomoc mimo řízení pro vás dostatečná.

 Možná, že už na základě odborné porady víte, že budete muset řešit vaši situaci soudně a potřebujete zahájit soudní řízení - například sepsat žalobu nebo jiný návrh k soudu. Pokud vám takové právní podání nesepíší v rámci porady výše uvedené organizace, máte další možnost požádato o bezplatnou právní pomoc soud ještě před zahájením řízení.

SPP