Dopravněfašistický pozdrav z Ostravy

22.01.2015 12:22 Vydáno 20. 01. 2015 (9449 přečtení)

Krátké zamyšlení nad tím, jak orgány samosprávy ovládané Českou stranou sociálně demokratickou budují český dopravní fašismus.

Nějakým božím omylem se stalo, že krajská zastupitelstva disponují zákonodárnou pravomocí. V rámci této pravomoci předložilo krajské zastupitelstvo Moravskoslezského kraje do parlamentu návrh, aby policie směla odebírat řidičům řidičáky za překročení maximální dovolené rychlosti. Mám-li to přiblížit na nějakém praktickém příkladě, tak si představte, že vaše místní správa právě erektovala někde populární omezení rychlosti na 30 km/h a hned tam postavila policajta s radarem. To znamená, že tam, kde jste ještě včera mohl jet zcela zákonně 50 km/h, tam už dneska jste pyrát a vivrhlel, kterému je třeba sebrat řidičák.

V důvodové zprávě odůvodňuje zastupitelstvo Moravskoslezského kraje tento návrh tím, že “při projednání těchto přestupků dochází pravidelně k neúměrným průtahům řízení ze strany obviněných, zpravidla zastupovaných k tomu specializovanými firmami, které zakládají obranu obviněných téměř výhradně na promyšleném systému procesních obstrukcí. Situace se v tomto směru již stala neúnosnou a vyžaduje účinnější zákonné řešení.”

Jak se lze dočíst v důvodově zprávě, severomoravským zastupitelům a zejména autorovi návrhu Mgr. Janu Dospivovi, vedoucímu odboru dopravně správních agend KÚ, vadí, že se řidiči nechávají ve správním řízení odborně zastupovat a využívají různých forem právní pomoci. Trochu to připomíná film Skřivánci na niti a právníka, který odmítal chápat obhajobu jako součást obžaloby.  Je to dokonale absurdní. Úředníci a policajti nátlakem na zákonodárce  vyhnali pokuty do absurdní výše, která těžko hledá v okolních zemích konkurenci, šikanózní bodový systém a nastavili likvidační tresty. Lidé se pochopitelně nechtějí nechat takto trestat, protože pro ně ztráta řidičáku kvůli nějakému přestupku znamená například ztrátu zaměstnání, a tak se nechávají zastupovat, samozřejmě taky za peníze. Úřady nejsou schopny  profesionálním obhájcům čelit, protože se dosud neobtěžovaly naučit se správní řád z roku 2004, a tak prohlásí, že se "situace stala neúnosnou" a "vyžaduje účinnější zákonné řešení", tedy odebrání možnosti se efektivně hájit (protože se není proč hájit, stejně vám řidičák vzali). Jestli se ptáte, kde se tahle fašistická spirála zastaví, tak se ptáte marně, já to taky nevím. Že by v dalším kole, až se zase "situace stane neúnosnou" a "bude vyžadovat účinnější zákonné řešení", došlo přímo na místě v rámci blokového řízení k dekapitaci vybranými experty z řad dopravní policie ISIS s tím, že až následně a nejméně po jednom roce je možné uplatnit opravný prostředek formou odvolání?

Aplikace návrhu by vedla k zcela absurdnímu stavu. I v případě, že důkazy zajištěné policií ČR byly technicky nebo právně vadné, jakože mnohdy jsou, by došlo k zadržení řidičáku. Důvodová zpráva to odbývá větou, že "zjištění přestupku nezávisí na subjektivním posouzení policistou, ale vyplývá z objektivního empirického změření rychlosti vozidla", což je nahony vzdáleno realitě, kulantně řečeno, prostě je to lež a navrhovatel to z vlastní praxe musí dobře vědět. Jsou například známy případy, kdy policisté požadovali pokutu a vůbec neměli radar, případně určovali rychlost pravítkem.  Řidič i přesto, že by důkazy proti němu byly zatíženy nějakou zásadní zjevnou vadou, by si do konce řízení nesjel, a to si pište, že by škodolibí úředníci takové řízení protahovali, aby ho odnaučili se příště stavět na zadní. Pokud by připadalo v úvahu šestimesíční odebrání řidičáku, bylo by patrně výhodnější se pro řidiče přiznat po šesti měsících, protože pak by dostal svoje papíry zpátky, zatímco kdyby trval na své nevině, dostal by je až za dvanáct měsíců, protože pak by to úředníci protahovali teoreticky až do prekluze, a to si pište, že by to protahovali, protože lhůty jsou jen pořádkové a na ty my ser... . Je to koncentrované bezpráví a cesta k neomezené úřednické svévoli.

Podle mého názoru by policie neměla mít oprávnění na řidičák vůbec dosáhnout a o jeho odebrání by měl rozhodovat pouze a jen soud.

Kdyby vás zajímalo, jak hlasovali zástupci jednotlivých stran, tak vězte, že na tomto návrhu nastala shoda napříč politickým spektrem. Nikdo nehlasoval proti, pár odbojných jedinců si dovolilo nehlasovat. Že to podpořila ČSSD asi není překvapivé, protože posilování pravomoci policie je jednou z priorit této bolševické strany. Záměr také podpořila ODS a lidovci. Hlavně voliči těchto posledních dvou by měli zpozornět.

V další fázi navrhuji skoncovat s neúnosnou situací u soudů. Přestože policisté každodenní mravenčí prací, při které nasazují životy (svoje, nikoli mravenčí) usvědčují pachatele, v důsledku působení takzvaných obhájců, známých též jako advokáti, dochází k průtahům v řízení, kdy tito jedinci požadují provést nové důkazy nebo rozporují ty stávající. Situace je neúnosná a vyžaduje účinnější zákonné řešení. Argumentují ve prospěch obviněného, v neprospěch žalobce a to nelze trpět, protože policajti a státní zástupce jsou tady pro naše bezpečí a aby honili lumpy. Navrhuji v rámci další novely navržené vyšším územněsprávním celkem změnit zákony a skoncovat s tímto trikem s advokátem, který má za následek, že nemalé procento obviněných je obvinění zproštěno, nebo není odsouzeno podle představ policie, a obhájce prostě zrušit. Aby se zabránilo podratnému působení právníků, je dále třeba advokáty deportovat do Sýrie a zákony učinit neveřejné, aby si je kdejaký trouba nemohl nastudovat, protože pak by znal svoje práva.

DFens

...a já bych přidal ještě dovětek:

Nechť si ostravští soudruzi z bolševické SocDem postaví na taková rozhodnutí betonovou čekárnu...osobně se domnívám, že v případě, že by taková změna zákona byla uplaňována je tu ještě Ústavní soud...

Thomas Hofmeister