Jak je to s lékařskými prohlídkami zaměstnanců ?

02.12.2010 18:35

 

Ukládá legislativa zaměstnavateli povinnost uzavřít smlouvu s lékařem ohledně vstupních, periodických a výstupních lékařských prohlídek zaměstnanců? Firma má pobočky ve více krajích. Má mít pouze jednoho smluvního lékaře pro všechny nebo pro každou pobočku zvlášť?

 

Zaměstnavateli je ustanovením § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, jednoznačně stanovena povinnost zajistit pro své zaměstnance závodní preventivní péči. Povinnost uzavřít tuto smlouvu písemně žádným právním předpisem stanovena není.

Závodní preventivní péči může pro téhož zaměstnavatele vykonávat i několik lékařů, tedy lze akceptovat skutečnost, že každá pobočka zaměstnavatele působícího ve více krajích má svého lékaře zajišťujícího zaměstnancům tuto péči.

Thomas Hofmeister