Jak je to se zabavením auta policií ?

24.05.2011 18:47

 V nedávně době se v médiích objevily případy, kdy policie přistupuje k zabavování aut po spáchání dopravního přestupku, resp. trestného činu ve vztahu k provozu na pozemních komunikacích . Vzhledem k tomu, že to vyvolalo na jedné straně nadšené a na druhé rozporuplné reakce, bude tento článěk věnován podmínkám, na základě kterých k zabavení vozidla může dojít.  

Formálně se u zabavení vozidel jedná o tzv. propadnutí věci. Tento postup zná jak přestupkový zákon, tak trestní zákon, a to následujícím způsobem:

 Za přestupek

 §15 zákona o přestupcích:

 „1) Propadnutí věci lze uložit, jestliže věc náleží pachateli a věc

 a) byla ke spáchání přestupku užita nebo určena, anebo

 b) byla přestupkem získána nebo byla nabyta za věc přestupkem získanou.

 (2) Propadnutí věci nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

 (3) Vlastníkem propadlé věci se stává stát.

 Jak plyne ze shora uvedeného ustanovení zákona o přestupcích, je teoreticky možné nařídit zabavení vozidla i v případě dopravního přestupku, hned je však nutno dodat, že je to prakticky vyloučeno, neboť zabavit auto nelze v případě, kdy jeho hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

 V důsledku to tedy znamená, že ani za velké překročení rychlosti nebo jízdu na červenou nelze vozidlo zabavit, neboť je zde onen nápadný nepoměr mezi hodnotou auta a povahou přestupku (výjimku by snad mohly tvořit stará auta za 3 tisíce, ale proč by takové auto stát zabavoval, když by s ním bylo jen víc starostí?).

Bc. Tomáš Hájecký