Jak pan Klang z iDnes.cz o "sebrání řidičáku" píše...

27.03.2013 09:30

Na webu iDnes.cz psal redaktor Klang ve svém článku ze dne 26.3.2013 "Poslanec Šeich je opět bez řidičáku..." o tom, že poslanci "sebrala" policie na místě řidičák. Když jsem dočetl do konce, musel jsem se jen usmívat nad tím, jak jsou soudruzi z iDnes.cz neznalí zákona, kolik právního nihilismu v nich je a jakým brutálním způsobem lžou svým čtenářům. A že si nevymýšlím, článek je k mání na webu iDnes.cz zde

Panu Klangovi jsme samozřejmě také zanechali na jeho vzkazníku zprávu, viz. pod tímto odstavcem s upozorněním, že policie nemá v žádném případě právo nikomu z těchto důvodů sebrat řidičák. O tom rozhoduje až správní orgán ve správním řízení, které se zahajuje na podnět Policie ČR, které v takovém případě, že jede někdo 200 km/h nic jiného ani nezbývá.

___________________________

Vážený pane Klangu,
to co píšete ve Vašem článku ze dne 26.3.2013 "Poslanec Šeich je opět bez řidičáku..." je naprosto zavádějící s ohledem na Vámi zveřejněnou tu část článku, kde uvádíte, že poslanci policie sebrala řidičák. Takovou pravomoc naštěstí policie nemá a asi ani mít nebude. Kdybyste pozorně prostudoval zákon č. 361/2000 Sb., konkrétně ust. § 118b, odst. 1, dospěl byste k závěru, že "blábol" typu že "policie sebrala někomu řidičák" je naprosto zavádějící. V důvodech tam vyjmenovaných takový případ nenaleznete, a lze se tak domnívat, že "Vašim" čtenářům úmyslně lžete. Na čí pak objednávku pracujete, se mohu oprávněně ptát ?
Doporučoval bych Vám napříště, abyste , než napíšete opět zase nějaký podobný nesmysl prostudoval příslušné právní předpisy a nebo se do podobných úvah vůbec nepouštěl.
A také byste se měl za vaši chybu čtenářům omluvit !
autor: Thomas Hofmeister

____________________________

Pojďme se podívat na to, co říká samotný zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích:

Zadržení řidičského průkazu

(1) Policista je oprávněn z důvodů uvedených v § 118a odst. 1 písm. a) až h) zadržet řidičský průkaz. Po zadržení řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu zadržení řidičského průkazu registru řidičů, u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
(2) Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo.
(3) Policista, který zadržel řidičský průkaz, poučí držitele řidičského průkazu o důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá držiteli řidičského průkazu písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu.
(4) Policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo; oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni zadržení řidičského průkazu. U řidiče, který nemá na území České republiky bydliště, trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, zašle policie zadržený řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa spáchání přestupku, který jej neprodleně zašle příslušnému orgánu státu, který řidičský průkaz vydal.
(5) Je-li zadržen řidičský průkaz příslušníku zpravodajské služby, policie písemně oznámí zadržení řidičského průkazu příslušnému orgánu; oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den ode dne zadržení řidičského průkazu.
(6) Vzor a náležitosti potvrzení o zadržení řidičského průkazu stanoví prováděcí právní předpis.

Jasné to musí být nejen panu Klangovi a podobným soudruhům z iDnes.cz, kteří oblbují řidiče svými bláboly a dělají z lidí hloupé ovce, ale jasné to musí být i policistům, kteří to čas od času na nevědomé řidiče zkoušejí. proto vřele doporučuji v takových případech všem řidičům, aby v případě podezření, že policista překračuje své pravomoci využili ust. § 118a, odst. 8, zák. č. 361/2000 Sb., kde se říká: " (odst. 8) Při nesprávném postupu policisty může poškozený postupovat podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)." A nebo také můžete použít aplikaci uvedenou v našem minulém článku, který si můžete přečíst zde.

Znovu bych rád apeloval na všechny řidiče, aby si nenechali vnucovat prapodivné a hlavně lživé úvahy pánů z iDnes.cz.