Jak se připravit na první pohovor

13.02.2011 06:47

 

 

Po překonání mnohých „papírových“ výběrových řízení, kdy se uchazeči, a to nejen absolventi, často ani nedozví důvod neúspěchu, se štěstí usměje, a z obálky vypadne pozvání k prvnímu osobnímu pohovoru. Jak se na něj teoreticky připravit? Jak zaujmout? Jak šanci nepokazit nevhodnou reakcí či poznámkou?
U osobního přijímacího pohovoru můžeme vše získat, nebo hodně ztratit. Prvním úspěchem je již získané pozvání, znamená, že životopis zaujal. Není však zdaleka vyhráno, proto nepodceňujme domácí přípravu a vyhledejme si co nejvíce informací o firmě, která místo obsazuje, a také o nabízené pozici vůbec. Na informace, které se nepodaří získat, se neváhejme zeptat přímo u pohovoru, ale až v jeho závěrečné části. Zpočátku budeme čelit dotazovaní ze strany zaměstnavatele. A na co se personalisté obvykle ptají?

Proč vás zaujala právě naše nabídka? Je dobré říct, že o podobnou práci usilujeme již delší čas, naplňuje naše představy o vlastní realizaci a směřuje případně k dalším profesionálním cílům.

Jakou náplň práce si na dané pozici představujete? Využijeme informací, které jsme si zjistili, a zhruba popíšeme naši představu o práci. Není důležité odpovědět podrobně, stačí rámcově. Naopak sdělení, že nemáme žádnou představu, a vlastně vůbec nevíme, oč usilujeme nám body nepřidá.

Co vás na tomto oboru nejvíc přitahuje a baví? Odpovíme po pravdě, případně zmíníme vlastní zájmy z této oblasti. Neříkáme, že nás obor nezajímá, že je nám v podstatě jedno v jaké oblasti práci najdeme.

Jak nás přesvědčíte, abychom vybrali právě vás? Vyzdvihneme své kladné stránky a vlastnosti, ale můžeme zmínit i negativa, o kterých víme a bojujeme s nimi. Je to příležitost zmínit svá specifika, něčím  na sebe upozornit, a zapsat se tím do paměti personalisty. Ten denně absolvuje několik pohovorů, takže nějaká zajímavost i z osobního života může získat sympatie.

Kde se vidíte za 5 let? Popíšeme náš profesní reálný cíl, vlastní představu cesty, která k němu vede. Nezabíháme zbytečně do podrobností, neklademe si nereálné cíle. Není na místě se ani podcenit, a být smířen s tím, že za pět let budu na tomtéž místě.

Jaké jsou vaše priority – peníze nebo kariéra? I zde platí upřímnost na prvním místě. U absolventů se však předpokládá priorita profesního růstu, jejich zájem získat co nejdříve co nejvíce zkušeností ve vybraném oboru a tím i šanci na postup kariérní, a tím i finanční. Otázka financí obvykle není zásadní, nebývá důvodem nedohodnutí se na spolupráci.

Jakou máte představu o platovém ohodnocení? Pokud máme přesnou informaci o platu na dané pozici, řekneme částku případně rozpětí. Je dobré označit i minimum, pod které nechceme nebo z existenciálních důvodů nemůžeme nastoupit. V každém případě v tomto bodě vyčkáme na vyzvání personalisty, nezačínáme mluvit o platu sami, a také ne hned na začátku pohovoru. Nezřídka se otázka platu probírá až v dalším kole výběrového řízení.

Stejně důležitá, jako obsah odpovědí na otázky, je i jejich forma. Vyplatí se odpovídat stručně a jasně, upřímně a sebejistě, nebát se očního kontaktu s tázajícím. Přirozené a zdvořilé jednání získává sympatie. Naopak nejisté vystupování a rozpačitá gesta budí nedůvěru a snižují šanci na získání pracovního místa. Nejlepší cesta k úspěchu je zůstat svůj.

Markéta Dosoudilová, asistentka