Mám problém s policistou

24.02.2013 12:04

Mnoho z nás má na silnicích špatné zkušenosti s buzerací a nebo nesprávním služebním postupem policistů ČR.

Pojmete-li pozdezření, že policista jedná v rozporu se zákonem, máte možnost to na místě ihned řešit. Nejvhodnějším řešením je pak zavolat ihned na kontaktní linku GIBS 974 839 734 , nebo na e-mail: operacni@gibs.cz ( Generální inspekce bezpečnostních sborů ), viz. také:  zde .

Ujišťujeme Vás, že pro dobro věci takovýmto oznámením, kdy popíšete celý problém a sdělíte vše potřebné se bude tato instituce věcí ihned zabývat. Mnoho policistů si pak rozmyslí na Vás zkoušet finty typu, viz ukázka níže:

“Policie má skutečně právo uvalit na řidiče kauci, pokud má důvodné podezření, že se bude řidič vyhýbat zaplacení kauce. Institut kauce však policie často využívá jako formu vydírání, protože je v jejich zájmu, aby se řidič polekal, podepsal blokovou pokutu a záležitost se neprojednávala na přestupkovém řízení. Problém je v definici “důvodné podezření“. Tato část zákona není zcela přesně specifikována, a proto ji policie zneužívá. Je důležité se bránit. Policie vám musí vysvětlit, proč se domnívá, že se řidič bude vyhýbat přestupkovému řízení. To, že v minulosti spáchal nějaký přestupek, jak tomu bylo v tomto příběhu, není dostačující důvod. Řidič je občanem České republiky, má trvalé bydliště, neexistuje tedy podezření, že se bude přestupkovému řízení vyhýbat. Takový postup se volí například v případě cizinců ale ne občanů České republiky.“

Máte podobný problém ? Volejte na kontaktní linku GIBS !!

Thomas Hofmeister, autor projektu