Metodické pokyny k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

21.11.2017 09:46

Zde se můžete seznámit s metodickou příručkou k zákonu č. 250/2016 Sb.

Metodická pomůcka k přehledu přestupků.pdf (597,4 kB)