NEPODÁNÍ VYSVĚTLENÍ V ROCE 2012 - JAK NA TO ?

13.02.2012 13:13

Pokud vás zajímá, kterak si počínat při dopravních přestupcích v roce 2012, čtěte dále.


Oproti minulému manuálu z roku 2009 se v roce 2012 nemění nic podstatného. K výrazné změně dojde v polovině ledna 2013, kdy bude zavedena nová skutková podstata tzv. správního deliktu provozovatele vozidla v případě zákonem určených skutků zaznamenaných elektronickými zařízeními bez lidské obsluhy. Nepodání vysvětlení zůstane i pak nepostradatelným prvkem odporu řidiče vůči úřední buzeraci, ale nebude už prvkem dominantním. Této záležitosti se samozřejmě budeme věnovat, ale ne nyní, až v roce 2013. Neradi bychom, aby systém stačil příslušná ustanovení zákona opravit. O totéž prosím všechny internetové přispěvatele, kteří se zaobírají stejným tématem; říká se tomu rádiový klid a provází to každou zásadní operaci.

V celém roce 2012 tak můžete užívat svých ústavních práv bezplatně a odmítat podávat vysvětlení v přestupkových věcech, pokud byste tím přivodili riziko stíhání za přestupek nebo trestný čin sobě, příbuzným nebo osobám blízkým.

V čem se za ty dva roky změnil přístup správních orgánů?

1. Jde nám hlavně o bezpečnost peníze

Činnost správních orgánů v oblasti dopravních přestupků se posunula směrem od bezpečnostní činnosti k činnosti konfiskační. Prioritní je pro ně vybrat peníze. Zatímco před několika lety se styděli přiznat, že stacionární radary jsou tady hlavně na rejžování, dnes se to děje otevřeně a bez jakýchkoli skrupulí. Pro řidiče to má jeden pozitivní efekt. Pokud někdo klade odpor, nechají ho mnohdy raději být, protože s ním ztrácí ztrácí čas na odrbávání těch, kteří odpor nekladou. Oblíbenou praktikou úřadů pak je to někam založit a čekat na jednoroční prekluzi. Stejný postup je volen, pokud úřad udělá někde chybu a ta chyba by mohla vést k disciplinárnímu řízení s úředníkem.

2. Nesprávné údaje na bodových kontech

Mezi těmi z vás, čtenáři D-F, kteří se na mně obrátili o pomoc v minulém roce, jsem zaznamenal celkem 6 případů, kdy byly řidičům zaznamenány body neoprávněně, jeden další případ je dosud v řešení. Protože dotazů do "poradny" nechodí zas až tolik, zhruba tři týdně, připadá mi to dost. Proto doporučuji každému, aby a) zkontroloval jednou ročně svoje bodové konto b) vyvíjel tlak na politiky, aby bodový systém buď zcela zrušili, nebo byl výpis z bodového konta zasílán automaticky jednou ročně a zdarma. Zjevně dochází k omylům, dejme tomu, že jsou to omyly, a není jich málo.

Vsuvka: Musím se pozastavit nad stávajícím pojetím bodového systému. Jaký je preventivní význam toho nástroje, když řidič nemá ani možnost online kontrolovat stav svého bodového konta? Tento stav se táhne od roku 2006 a nezdá se, že by to někomu vadilo a já si začínám pomalu myslet, že je to účel. Je to metoda, jak ovládat něčí chování pomocí nejistoty.

3. Policie a obecní policie falšují údaje na záznamech o přestupku

Bohužel další z rozměrů českého silničního fašismu. Stává se, a nikoli v ojedinělých případech, a stalo se to i zde v D-F komunitě, která je z celostátního měřítka poměrně malým vzorkem, že záznamy o přestupku byly policisty nebo strážníky dodatečně pozměňovány. Někde mimo dosah řidiče, například na strážnici, tam byly i úplně jiným rukopisem dopisovány záznamy, nebo se na nich zabělovalo korekční páskou. Jednalo se o situaci, kdy bylo vysloveno podezření z nějakého přestupku, ale řidič prohlásil, že se daného přestupku nedopustil on (parkování). Policista o tom sepsal záznam, nechal ho řidiči podepsat, a pak tam dopsal, že se řidič přiznal, pouze nesouhlasí s řešením přestupku na místě pokutou. Tím samozřejmě zkomplikoval řidiči život ve správním řízení (které ale nakonec řidič stejně vyhrál). Později jsme zaznamenali ještě jeden podobný případ, který je dosud v řešení.

Existuje patrně tlak od nadřízených na řadové policisty, aby maximum přestupků uzavírali na místě. Ti se pak (zatím) v ojedinělých případech odhodlají k tomu, že pozměňují dokumenty. Proto ještě jednou připomínám: Na místě nic neplaťte, čtěte pozorně, co podepisujete, klidně si to i vyfoťte. Ne kvůli sobě, ale kvůli policii. Ten dokument má jen informativní hodnotu, má sloužit k zaznamenání toho, co zákon o přestupcích požaduje zaznamenat, a není to důkaz.

4. Dodatečné pozměňování pokutových bloků

Dostatečně srozumitelně popsáno zde. Veřejně na celý problém letos poukázala Brůna Agency, od které informace převzala významná média. Policie na to však nereagovala.

Mediálně nejznámnější případ je popsán zde. Co se tam stalo, těžko říci, protože se jedná o významného kmotra ČSSD, každopádně se tím vytvořila systémová díra, se kterou si systém neporadil. Nejpravděpodobnější je, že policisté zfalšovali pokutové bloky, řidiči byly odečteny body, ale nečekali, že pán bude klást tak zarputilý odpor a pošle to dokonce dvakrát k NSS. Úřad nedokázal přezkoumatelným způsobem doložit, že řidič skutečně souhlasil s řešením přestupku pokutou místě. Spisy k přestupkům se nenašly.

Teoreticky může takhle postupovat každý a rozporovat soudně záznamy bodů z minulosti, protože podpis na pokutovém bloku není ověřeným podpisem a v podstatě tam lze namalovat jakoukoli muří nohu. Je pak na úřadu, aby doložil, že postupoval správně, což je prakticky nemožné. Proto úředník citovaný v tomto článku mluví tak tajemně, kdyby se této možnosti začalo využívat masově, v podstatě by to znamenalo konec řešení přestupků na místě.

Opět o důvod víc zajímat se o své netransparentní bodové konto. Možná zjistíte, že úředníci někde v Horní Dolní neplnili plán v počtu potrestaných pirátů a poslali vám tam dárek.

5. Policie a strážníci lidem lžou a vyhrožují

Co bylo před třemi roky naprostým excesem, se opět stalo standardem. Strážníci a policisté lidem lžou, sdělují jim matoucí informace, předkládají jim fiktivní zákony, které domněle porušili a fiktivní skutkové podstaty, které měli naplnit. Někdy tvrdí "zaplaťte, body vám nedám", což je pravda, ty potom přidělí úřad.  Tradiční je věta "když nezaplatíte hned, budete to mít dražší", stává se také, že policisté nabídnou řidiči obchod, on nebude dělat problémy a zaplatí, a oni změní kvalifikaci přestupku tak, aby nebyl bodovaný. Tím se jakoby uspokojí požadavky obou stan, řidič je rád, že vyvázl bez bodů a policisté jsou rádi, že vybrali prachy. Všechno tohle se děje proto, aby dosáhli výběru pokuty na místě nebo alespoň BPNN, což je pravděpodobně nadřízenými vysoce ceněno.

Během tohoto roku se do celé věci také vložil ombudsman, který upozornil v podstatě na totéž. Přestože celý problém tak dalece eskaloval, vedení policie ani ministerstva vnitra na to nereagovalo.

Vsuvka: Zcela jednoznačně jsem pro, aby policie a strážníci vůbec neměli právo vybírat pokuty na místě. Tím by se vyřešily problémy popsané v bodech 3, 4, 5, což jsou v podstatě projevy libovůle a superiority policajta v danou chvíli. V případě trestných činů také neprovádí policie soudní a nápravnou činnost, pouze shromáždí důkazy a sdělí obvinění. Vlastní rozhodování o vině a nevině se odehraje mimo policii za určitých procesních pravidel, o kterých a jejich dodržování si sice také můžeme myslet cokoli, ale existují alespoň nějaká.

6. Bis in idem

Správní orgány vyvinuly a začaly stále častěji používat metodu, jak vydělat víc peněz. Dejme tomu, že se vás podařilo usvědčit z přestupku překročení maximální dovolené rychlosti o 6 km/h v obci. Je vám vyměřena pokuta 2.500 Kč, tedy na horní hranici sazby. Proč?

"Správní úřad přihlédl jako k přitěžující okolnosti, že pan ... má v evidenční kartě řidiče již jeden přestupek spočívající v překročení nejvyšší dovolené rychlosti, jeden přestupek spočívající v nerespektování ustanovení o osvětlení vozidla a dva přestupky související s držením hovorového zařízení za jízdy."

Úřad vám zde chce naznačit, že jste je parchant hanebnej a pirát silniční, už jako malej bojoval za Němce a ne za partyzány, a proto vás pořádně vosolíme, abychom mohli estábákům z Czech Radar zaplatit 60% výpalné. I tento postup čeká na to, aby byl protažen ohněm Nejvyššího správního oudu. Kde má asi tato snaha úřadů hranice? Sice hovoří § 12 zákona o přestupcích o "osobě oběti", ale těžko se lze domnívat, že by uvedené přestupky, které spolu nijak nesouvisejí, utvářely nějaký znak osoby pachatele přestupku, což opakovaná krádež nebo znásilnění nepochybně dělá. Pokud by měl na kartě řidiče pět přestupků týkajících se nebagatelního překročení rychlosti, pak to snad i chápu (nikoli schvaluji). Vzniká zde i značný prostor pro libovůli správního orgánu, který má tendenci jakýkoli přestupek z minulosti vykládat v neprospěch pachatele. Zde se také poněkud opomíjí, že postihování opakovaného páchaní přestupků je smyslem bodového systému, kromě toho již zákon pojmenovává případy, kdy je trestáno opakované spáchání určitých (závažných) dopravních přestupků trestáno odnětím řidičského oprávnění.

7. Úspěšnost postupu "neplatit na místě"
 
Od roku 2010 dělám vše proto, abych svému okolí natloukl do hlavy tyto dvě zásady:

S policajty se nebavíme.
Pokuty na místě neplatíme.

a nejnověji třetí

Aktivně se zajímáme o svá práva.

Dělal jsem pro to všechno možné, mluvil jsem s právníky, se spřátelenými policajty, dokonce jsem uspořádal přednášku i prezentace s povrpojntem a laserovým ukazovátkem. Jaké jsou výsledky? Když to sumarizuji, výsledkem je, že 40% z těch, kteří na místě nezaplatili, nezaplatili vůbec. Je to málo nebo hodně? Posuďte sami. Výsledek je samozřejmě ovlivněn třemi faktory. Jednak samotným skutkem, osobou přestupce a také postupy policie a úřadu. Několik lidí sice na místě nezaplatilo, ale ve správním řízení rezignovali, aby "to měli za sebou", i když by to bývali vyhráli, protože neměli na handrkování s úřadem čas nebo nervy. V několika případech policie vůbec úřadu věc nepředala. Jindy byly důkazy opatřeny nezákonnou cestou nebo udělala policie při opatřování důkazů neopravitelnou chybu. Jindy byly důkazy tak tristní, že sám správní orgán usoudil, že je to šrot a dál nepokračoval. Jindy sám domnělý delikvent dovedl správní úřad do stavu důkazní nouze. Také jsem zjistil, že je velký rozdíl mezi jednitlivými radnicemi. Někde jednají skutečně profesionálně a nepouštějí se vůbec do sporných věcí, maximálně to jednou zkusí příkazem, jestli se hejl lekne a pak toho nechají. Tam je šance na úspěch minimální, protože když už se do SŘ pustí, mají to kvalitně připravené. Jinde jsou jak idioti a stíhají i podezřelé, kde to od počátku nemá šanci, a tam je pak pravděpodobnost úspěchu obrovská.

8. Povolení šroubu svépomocí
 

Souhrn z mého pohledu:
Celkově by se dalo říci, že kvalita i intenzita výkonů policie klesá.
Kvalita výkonů obecních a městských policií je stejná (velmi špatná), ale intenzita roste.
Obě silové složky sahají častěji k praktikám, které šedá zóna nebo rovnou protiprávní, protože jsou jednotliví policisté skrytě motivováni vybranými pokutami nebo počtem zjištěných přestupků. To je v odpovědnosti jednotlivých krajských velitelů. Uvedená skutečnost je veliteli dopravní služby Tržilovi známa.
Kvalita práce správních orgánů se pomalu zlepšuje. Jednoznačný problém pro správní orgány je jejich kapacita, na to reagují snahou vyřešit co nejvíce jednoduchých případů na úkor nemnoha složitých.

Myšlenka kolegy Smrtihlava by byla účinnou zbraní na body 1-7. V případě, že by se podařilo nastartovat účinnou výměnu poznatků o praxi správních orgánů mezi řidiči, třeba i s diskusí, ve které by více nebo méně kompetentní přispěvatelé komentovali ten který úřední postup, šance řidičů ve správních řízeních by vzrostla právě o těch 40%. Sdílení zkušeností je právě to, s čím ten jejich systém nepočítá. Stačí sledovat, jaký průvan v jejich řadách vždy udělá nějaký zajímavý judikát, což není nic jiného než výměna zkušeností. Proto si radnice v Turnově dovolí dále pokutovat řidiče pomocí radarů od Czech Radar, ačkoli již prohráli soud a kdyby občané byli důslední a požadovali obnovu řízení, tak by je to ekonomicky i provozně zničilo. Prostě spoléhají na to, že běžní lidé nemají informace a neví, jak na to, prostě raději nekoupí dítěti boty a zaplatí pokutu. I já čekám, kdo se toho nápadu zhostí, protože moje kapacita je již spotřebována.

Autor: d-fens