Personální audit

02.01.2012 18:50

KOMPLEXNÍ PERSONÁLNÍ AUDIT

  • je nástrojem, který Vám poskytne nezávislou a objektivní analýzu, hodnocení činností a procesů ve Vaší společnosti, které se týkají kvality optimálního množství a efektivního využití Vašich lidských zdrojů v návaznosti na strategii a cíle společnosti
  • výsledky personálního auditu Vám pomohou efektivněji naplnit strategii Vaší společnosti v oblasti plánování, rozvoje lidských zdrojů a personální politiky

Komplexní personální audit se skládá ze zodpovězení odpovědí na tyto nejčastější otázky:

  • KOLIK PRACOVNÍKŮ je třeba mít ve firmě, aby zastali současný objem práce (případně plánované snížení, či zvýšení objemu zakázek)?
  • KDO z pracovníků je ideálním pro danou pracovní pozici?
  • JAK je nastavený personální systém ve firmě?

Odpovědi předkládáme zadavateli na základě naší systémové práce, která probíhá ve firmě v následujících krocích:

 

 Obrázek 1: Proces komplexního personálního auditu

  1. Identifikace cíle (rozhory se zadavateli, dohodnout a stanovit cíle SMART)
  2. Analýza současného stavu (popsat procesy, kvalitu a počty lidí - využíváme tvrdé i měkké techniky, např.: SIPOC diagram či VSM k popsání procesů, development centra a individuální rozhovory pro zmapování úrovně dovedností, shadowing – sledování konkrétních pracovníků na pracovišti k zjištění rozsahu používaných dovedností, testy, workshopy ke zjištění úrovně potřebných znalostí)
  3. Identifikace slabin (popsání a upozornění na nedostatky v procesech, využívání potenciálu lidí, využívání lidí s nesprávnými dovednostmi, vlastnostmi a znalostmi, nedostatečné komunikace a pod.)
  4. Návrh opatření ke zlepšení (závěrečná zpráva obsahuje kromě popisu a konstatování tavu i návrhy na zlepšení)
  5. Implementace – podpora v implementaci (obsahuje návrh způsobu zapojení pracovníků do změn, pomoc při vedení rozhovorů s pracovníky apod.)

Více info a objednávky: Alex Frühauf, specialista na pracovní právo ( alex@firemni.cz )