Pokuty v dopravě – jak to s nimi je ?

22.01.2014 20:30

Vysvětlení některých nejasností týkajících se ukládání blokových pokut za dopravní přestupky, nápravy nesprávného pokutování městskou policií a zákazu řízení.

Kdo může uložit blokovou pokutu za dopravní přestupek?

Obecní policie, Policie ČR, správní orgán (obecní úřad). Obecní policie může blokovou pokutu uložit řidiči motorového vozidla pouze za:

  • Nedovolené stání nebo zastavení
  • Porušení zákazu vjezdu
  • Překročení povolené rychlosti

U všech ostatních přestupků (jízda na červenou, telefonování za jízdy, nedání přednosti chodci na přechodu, jízda pod vlivem alkoholu atd.) obecní policie vyhotoví záznam a předá ho správnímu orgánu, který ho projedná. Případně může obecní policie přivolat Policii ČR a ta, je-li to možné (pokud se nejedná o přestupek, za který se ukládá zákaz řízení), může blokovou pokutu uložit na místě.

U ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích (tj. chodci, cyklisté aj.) omezení pravomoci obecní police neplatí a obecní policie může ukládat blokové pokuty ve stejném rozsahu a situacích jako Policie ČR.

Když si nemyslím, že jsem se dopustil přestupku, mohu pokutu odmítnout zaplatit?

NEZAPLATIT pokutu a NESOUHLASIT S ULOŽENÍM pokuty jsou dvě různé věci. Pokud si nemyslíte, že jste se přestupku dopustil, můžete to strážníkovi či policistovi říct a nesouhlasit s tím, aby vám pokutu uložil. V tom případě sepíše strážník záznam o podezření ze spáchání přestupku s tím, že s uložením blokové pokuty nesouhlasíte a trváte na projednání ve správním řízení. Strážník předá záznam správnímu úřadu, který zahájí řízení, v němž dostanete prostor prokázat, že jste se přestupku nedopustil, resp. se hájit vůči vznesenému obvinění.

Jestliže uložení blokové pokuty na místě neodmítnete, strážník blok vypíše, pokuta je uložena a vám vzniká povinnost ji zaplatit. Buď na místě, nebo složenkou. Pokud nezaplatíte, bude pokuta následně vymáhána.

Strážník mi řekl, že když s pokutou nebudu souhlasit, ve správním řízení zaplatím mnohem víc. Proč bych tedy měl riskovat a s pokutou nesouhlasit?

Jestliže víte nebo si uvědomujete, že jste se s největší pravděpodobností přestupku dopustil, je lepší s uložením blokové pokuty souhlasit, protože pokuta bude skutečně nižší. Pokud ale máte důvod myslet si, že jste se ničeho nedopustil, nesouhlasíte s názorem strážníka, jste rozhodnutý se bránit, pak máte možnost volby. Buď i přes pochyby s uložením pokuty souhlasíte a zaplatíte, protože to chcete mít za sebou. V takovém případě už později nemáte možnost toto rozhodnutí změnit nebo se proti uložené pokutě odvolat. Nebo o své vině pochybujete, pak s uložením pokuty nesouhlasíte a ve správním řízení předložíte své důkazy a argumenty. Na jednu stranu riskujete, že vaše důkazy nebudou přesvědčivé, budete uznán vinným a zaplatíte vyšší pokutu než strážníkovi na místě. Na druhou stranu je zde možnost, že vám spáchání přestupku nebude úřadem prokázáno, a nezaplatíte vůbec nic. Navíc, i když správní orgán v řízení dospěje k závěru, že jste přestupek spáchal, máte pořád možnost odvolání a následně i správní žaloby.

Co když mi dala obecní policie pokutu za jízdu na červenou nebo za jiný přestupek, který obecní policie není oprávněna projednat v blokovém řízení? Mohu pokutu a smazané body dostat zpět?

Můžete se obrátit na krajský úřad nebo v případě uložení blokové pokuty pražskou městskou policií na ministerstvo dopravy, které jako nadřízené orgány mohou vyslovit nicotnost pokuty, protože ji obecní policie nebyla oprávněna uložit. Jakmile bude pokuta takto zrušena, kontaktujte Evidenci řidičů, aby vám smazali zapsané body.

Byl mi uložen zákaz řízení motorových vozidel. Doba zákazu už uplynula. Mohu rovnou začít řídit?

Nikoli. Jestliže vám byl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, bylo vaší povinností do 5 dnů odevzdat řidičský průkaz. Pokud jste to neudělal a nikdo na to nepřišel, měl jste štěstí, protože jinak za to hrozí pokuta do výše 30.000 Kč.

I když už doba zákazu uplynula, řidičské oprávnění se nevrací automaticky (přestože máte fyzicky kartičku řidičského průkazu). Musíte nejprve požádat o vrácení řidičského oprávnění. Dokud nepožádáte a není vám vráceno, v evidenci řidičů stále figurujete jako osoba, která nemá řidičské oprávnění, a tedy nesmí řídit. Jestliže začnete rovnou řídit, aniž byste požádal o vrácení řidičského oprávnění, hrozí vám pokuta ve výši 25000 – 50000 Kč a další zákaz řízení na 1-2 roky!

JUDr. Adam Macúch, specialista na správní právo