Pracovně lékařská péče

12.10.2010 17:09

 

Pracovně lékařská péče

  • Ve smyslu ust. § 40 Zákona č. 20/66 Sb, v platném znění je každá fyzická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, a každá právnická osoba povinna zajistit pro své zaměstnance pracovnělékařskou péči dle zákoníku práce.
  • Pracovnělékařskou péči zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Zařízení pracovnělékařské péče provádějí zejména :

  • pravidelné kontroly pracovišť podniků,
  • odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců,
  • zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na člověka při práci,
  • vykonávání lékařské preventivní prohlídky zaměstnanců,
  • spolupracují s příslušnou hygienickou službou a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví
  • spolupracují se zaměstnavatelem na zařazení zaměstnanců do jednotlivých kategorií z hlediska hygieny práce