Práva zaměstnanců

25.07.2011 11:00

Zákoník práce v paragrafu 316 popisuje osobních práva zaměstnance i majetkové zájmy zaměstnavatele.

Zaměstnavatel nesmí narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti nebo ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že

 • podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů,
 • kontrole elektronické pošty nebo
 • kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

Existuje-li závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení výše popsaných kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3 větě druhé ZP. Nesmí vyžadovat informace zejména o

 1. těhotenství,
 2. rodinných a majetkových poměrech,
 3. sexuální orientaci,
 4. původu,
 5. členství v odborové organizaci,
 6. členství v politických stranách nebo hnutích,
 7. příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
 8. trestněprávní bezúhonnosti.

Pro body 1., 2. a 8. platí výjimka: jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákoník práce nebo zvláštní právní předpis.

Informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.

Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele

Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.

Thomas Hofmeister