Proškolujte strážníky městské či obecní policie z jejich povinností !! ( Apel na nás všechny )

01.04.2012 10:32

Pokud po vás chce strážník odpověď, jedná se o tzv. podání vysvětlení a podle paragrafu 11, odst. 4, 5 a 6 zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii, je povinen vás předem poučit o možnosti odepření podání vysvětlení z důvodu tzv. osoby blízké.

Viz citace z daného zákona:
(4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupek.
(5) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem uloženou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.
(6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle odstavců 4 a 5.
 

Strážníci tuto povinnost samozřejmě nedodržují a tak, pokud po vás budou chtít vysvětlení, slušně se zeptejte, proč vás podle podle daného zákona předem nepoučili, vyžádejte si jejich identifikační čísla a případně zaprotokolování jejich nedodržení zákona.

Je to apel na nás všechny, aby i druhá strana věděla, že český řidič není jen ovce, ale především i chytrý řidič !

 

Thomas Hofmeister