Vliv represe na bezpečnost silniční dopravy.

06.02.2012 17:00

Protože mne myšlenka na zavedení výše pokut dle objemu motoru velmi zaujala, rád bych pro ty kteří mají raději obrázky než tabulky k článku doplnil pár grafů.

 

 
První graf pochází přímo z Ročenky dopravy pro rok 2009 vydávané MD. Ukazuje že trend snižování nehodovosti začal již v roce 2004, přesto ho někteří směle vydávají za úspěch bodového systému (rok 2006).
 

 

 
Tyto dva grafy pouze přehledněji znázorňují obsah tabulky z článku.
 

 
Za použití dat z výše zmíněné Ročenky dopravy můžeme vypracovat graf počtu nehod na jedno vozidlo dle kubatury. I když se situace změní v porovnání s prostým počtem nehod, jasně ukazuje že navrhované odstupňování pokut vůbec nepostihuje kategorii která zde vychází jako nejhorší.
 

 
Poslední graf ukazuje že (domnělá?) vyšší pasivní bezpečnost velkých aut nehraje roli. Respektive pravděpodobně dochází k tomu, že když bourá každý s každým rozdíly v pasivní bezpečnosti mezi katergoriemi nemají na počet mrtvých vliv.

Jedinou nezodpovězenou otázkou je tak počet ujetých km v jednotlivých kategoriích. Bohužel tuto informaci se mi získat nepodařilo. Fasicinující mi připadá, že přestože každý diskutující zde na D-F je schopen pochopit neúplnost těchto statistik, mají naši poslanci naprosto jasno kde je chyba a kdo za všechno může (pirát s velkým motorem, popřípadě bohatý pirát).

Perlička na závěr: podle navrhovaného odstupňování pokut spadá Ford model T těsně pod kategorii pirátských vozidel - objem motoru 2,9l (výkon 20k).

Zdroje:
Ročenka dopravy 2009 (MD ČR)

 

autor:d-fens