Spor s Magistrátem hl. m. Prahy - úspěch !

20.08.2012 18:31

Opět úspěch ve sporu s Magistrátem hlavního města Prahy. Dostáli jsme slibu panu Zelenkovi, že spor vyhrajeme, a tak by nám měl pogratulovat.

Ve sporu šlo o doručování Magistrátu z datové schránky fyzické podnikající osoby, kdy MHMP statut účastníka správního řízení s poukazem na DS FPO neuznával. Městský soud byl opačného názoru a přisvědčil tak významně naší argumentaci.

Rozsudek si můžete přečíst zde: 95430998_0_2A_22_2012_16[1].pdf (554,9 kB)

Thomas Hofmeister