Žádost o výpis z evidenční karty řidiče

13.07.2011 10:24

 

Právní postup vyřízení je určen: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

podat písemnou žádost má právo:

  1. fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené,
  2. fyzická nebo právnická osoba (FO, PO) na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje FO nebo PO žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Žádosti o výpis z evidenční karty řidiče je nutno podat na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR.

V této chvíli není pro podání žádosti předepsán žádný tiskopis.

Lhůta pro vyřízení žádosti je stanovena na třicet kalendářních dnů od podání žádosti o výpis.

Za vyřízení žádosti si budou úředníci účtovat 15,- Kč za každou započatou stranu.