Zaplatit či nezaplatit pokutu ze zahraničí ?

06.01.2014 22:26

Může být po vás pokuta obdržená v zahraničí vymáhána na území České republiky? Jak postupují české úřady proti cizincům, kteří dostanou pokutu v Česku?Někdy se tak stane, že si ze zahraničí dovezete i nechtěný suvenýr – výzvu k zaplacení pokuty. Co s tím? Máte takovou pokutu rychle zaplatit, nebo stačí instrukce k zaplacení spálit nad táborákem?

 

 

 

 

 

Vezměme si to ale pěkně po pořádku. K pokutě přijdete zjednodušeně dvěma způsoby: jste zastaveni při jízděpolicií, nebo naleznete pokutu za stěračem. Pokud vás zastaví místní policie například za překročení rychlosti, můžete samozřejmě zaplatit hotově (třeba v Německu ale i kartou), nebo pokutu podepíšete a tím s ní vlastně souhlasíte. V případech, kdy dostanete pokutu ve vaší nepřítomnosti se ocitá na vašem čelním skle nikoli tzv. bloková pokuta obvyklá v ČR, ale přímo příkaz k zaplacení pokuty obsahující instrukce typu čísla bankovního účtu apod.

Rozhodli-li jste se zaplatit, tzn. zašli jste v zahraničí do banky nebo na poštu (jít na místní policii je slepá ulička), dále nečtěte. Pokuty, které naleznete až po návratu k vozu, bývají za státní v zákazu. Bohužel se mnohdy jedná o šikanu místních – zákazy bývají nezřetelné, často neadekvátní. Třeba v Itálii je momentálně pokuta za stání v zákazu 38 euro. Zaplatit na dovolené takovou částku se nemusí jednomu chtít… S nechutí zaplatit vyvstává ale i řada otázek: Budou po mě po návratu do Česka pokutu nějak vymáhat? Bude už nějak navýšená?

Odpovědi se hledají velmi těžko. Existují určitá obecná pravidla, která si vzápětí uvedeme, praktický průběh pokuty se bude ale lišit nejen stát od státu, ale i případ od případu. Na problém jsme se podívali nejdříve zrcadlově, začali jsme v Česku. Vymáhají se pokuty od cizinců za přestupky spáchané na území ČR?

Když dostane pokutu cizinec v Česku

Zajímalo nás, jak se řeší problém v opačném případě – tedy v případě, když cizinec dostane pokutu v Česku. Policie ČR předává pokuty Celní správě, podle místa, kde byla pokuta udělena. Místně příslušná celní správa je pak vymáhá. „U pokut cizinců postupujeme tak, že jim pošleme výzvu k zaplacení,“ uvedl Jiří Barták z Generálního ředitelství cel. „Pokutu v cizině vymáhat nemůžeme, platební morálka zejména v západních zemích je však dobrá,“, doplnil Barták.Co to tedy znamená? Když dostane cizinec v Česku pokutu, dojde mu akorát výzva. Tu může klidně ignorovat, záleží pouze na jeho morálce. Navíc neexistují žádná pravidla pro výši pokuty, od které je příjemce vyzýván k zaplacení. Děje se tak na základě individuálního posouzení – náklady na výzvu by neměly překročit výši pokuty. Vyzývat k zaplacení 200 Kč se zkrátka nevyplatí.

Evropský registr pokut zatím neexistuje

Jedno je jisté. Neexistuje zatím žádný evropský registr pokut, na základě kterého by byly pokuty dohledatelné a vymahatelné nezávisle na místu udělení a místu trvalého pobytu. Možná bude něco v roce 2011. Možná.  Znamená to tedy, že pokutu ze zahraničí lze beze strachu vyhodit? Ne vždy.

Správní řízení, o kterém nevíte

Pokud dostanete v zahraničí pokutu za nerespektování zákazu stání a je ve formě příkazu k zaplacení, bez vašeho vědomí může proběhnout správní řízení. „Tato forma pokuty totiž opravňuje místní orgány k vymáhání,“ uvedl Jan Medveď, vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů ČESMAD Bohemia. Pokuta tak může být bez dalších procesů postoupena nějaké agentuře na vymáhání pohledávek nebo krajskému soudu, který vynese rozsudek. Pokud by došla situace takto daleko a vy pokutu stále ignorovali, může soud vyhlásit exekuci.

Možnost, že po vás bude pokuta vymáhána v Česku, tedy existuje. Udělat důkladnou analýzu postupu orgánů ve všech státech EU je téměř nemožné.  Třeba v Německu se pokuty začínají vymáhat od 50 eur. V jiných státech nemusí žádná pravidla existovat, podobně jako v Česku. Osud pokut tak často záleží pouze na aktivnosti orgánu nebo jednotlivého úředníka, kterému se pokuta dostala do ruky.

Platit či neplatit

Kdy vám pokuta v zahraničí projde a kdy vám naopak dojde do vaší poštovní schránky lze momentálně pouze částečně dedukovat selským rozumem.

Částky v desítkách eur se vymáhat přes hranice nevyplatí. Takové pokuty se budou snažit místní spíše získat v okolí přestupku. Pokud tedy dostanete pokutu a následující den vás zastaví police, může po vás požadovat zaplacení. Jinak vás nemusí nechat jet dál, takový institut existuje i v Česku.
  • Pokuty udělené městskou policií budou pravděpodobně vymáhány méně často, než pokuty od státní policie.
  • Pokuty budou pravděpodobně vymáhány častěji od profesionálních řidičů než od turistů.
  • Konečně, čím více převyšuje pokuta částku 100 eur, tím je vyšší pravděpodobnost, že se dostane až k vám do Česka.

Jana Písecká, metodička v pomoci správního řízení