Zvůle dopravní policie?

17.12.2013 20:54

 
 

Jezdíte po našich silnicích? Ano? Můžete si díky tomu položit důležitou otázku: Je naše dopravní policie tím orgánem státní moci, který se snaží snížit nehodovost a zvýšit bezpečnost silničního provozu? Nabízí se jednoduchá odpověď: Ne! Aktuálně se vám policisté snaží jen dokázat svoji moc a aroganci.

Dopravní policie zahájila rozsáhlé zátahy na řidiče. Měří se rychlost? Jde o vymýcení řízení pod vlivem alkoholu? Ne, jde jim jen o aktuální podobu lékárničky a nové řidičáky. Máš všechno v pořádku? Jeď dál. Nemáš? Řidiči zaplať, penězi a někdy i trestnými body. Sníží se tím nehodovost? Zahyne o jednoho člověka méně? Ne.

V aktuální situaci, kdy jsou naše silnice plné neoznačených výmolů, je jistě jednodušší dohlížet na tyto přestupky, dané administrativními změnami, než na bezpečnost provozu. Stejně tak je jistě jednodušší pokutovat řidičku za 'bezdůvodnou' jízdu v levém pruhu na čtyřproudé komunikaci, než označit díry, které zabírají pětinu pruhu pravého, nedej bože donutit správce komunikace k alespoň nouzové opravě té silnice. Nehledě na to, že na téhle 'křižovatce' každého donutí k přejetí do levého pruhu i pud sebezáchovy, do pravého totiž vjíždějí kamióny od Chomutova, dávají přednost? Ne, a pokutu dostanou sporadicky.

Neměla by se naše dopravní policie radši snažit zlepšit svoji pověst? Podle průzkumů jí většina občanů vnímá jako tu nejvíce zkorumpovou složku státní moci. Neudělalo by mnohem větší službu občanům policejní auto, které by na chvíli zastavilo u každého většího výmolu, posádka by ten výmol označila vodorovným značením a ty kritické díry nahlásila k akutní opravě? Věřme, že policista, řádně zabezpečený a řešící výmol, by na každého projíždějícího řidiče působil jako elixír, jako první jarní květina :-). Prostě by to bylo nadějné, aktuální šťáry pověst policie jen zhoršují.

Takže, jde o zvůli dopravní policie? Možná, třeba jde jen o špatně načasovaný pokus o zvýšení účinnosti prosazování práva, o jeho vnímání občany, nevyměnil sis řidičský průkaz, boj se, kradeš, boj se, jsi korupčník, boj se. Možná by to pořadí mělo být přesně obrácené, podle společenské nebezpečnosti jednotlivých činů.

Snad žádného génia na policejním prezídiu nenapadne spojit databáze provozovatelů vozidel a držitelů řidičských průkazů, potom by mohli stavět při šťárách s devadesáti procentní pravděpodobností uložení pokuty za neplatný řidičský průkaz. Fungovalo by to? Jistě. Bylo by to ale užitečné?

PS: Autor tohoto článku nedostal za posledních dvacet měsíců žádnou pokutu a on i celá jeho rodina má doklady v pořádku.

Václav Kounovský