Odborné články

Co přináší "Ťokova reforma" bodového systému?

26.02.2019 21:32
Vláda ČR zveřejnila návrh rozsáhlé novely zákona č. 361/2000 Sb., kterým se zvyšují správní tresty za dopravní přestupky a zpřísňuje se tzv. bodový systém. V tomto článku budeme komentovat hlavní změny této novely, která neobsahuje pouze úpravyv bodovém systému, ale celou řadu dalších významných...

Přestupkové řízení podle nového zákona č. 250/2016 Sb.

21.07.2018 06:19
Přestupkové řízení ( zák. č. 250/2016 Sb. ) Aktualizováno k právnímu stavu 23.7.2018 Problematika přestupků a přestupkového řízení je poměrně rozsáhlá, a proto vám přinášíme alespoň základní informace, jež pro vás mohou být užitečné v případě, že byste se v přestupkovém řízení někdy...

Metodické pokyny k zákonu č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

21.11.2017 09:46
Zde se můžete seznámit s metodickou příručkou k zákonu č. 250/2016 Sb. Metodická pomůcka k přehledu přestupků.pdf (597,4 kB)

Co znamená novela přestupkového zákona pro řidiče?

04.09.2017 15:33
 V tomto článku se podíváme na novou právní úpravu přestupků, která platí od 1.7.2017 a která ve více ohledech dopadne i na řidiče.Z obecného hlediska, hlavním záměrem zákonodárce bylo sjednocení právní úpravy odpovědnosti za správní delikty fyzických osob, právnických a podnikajících...

Změny v oblasti přestupkového práva od 1.7.2017

31.07.2017 15:11
  Ve Sbírce zákonů přibyly dva nové zákony upravující oblast přestupkového práva. Dne 1. 7. 2017 nabude účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ( z. č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích ( z. č. 251/2016 Sb.). Co nám tato nová úprava přinese a na co je třeba dát...

Metodické stanovisko MD k objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

17.04.2017 21:06
Materiál nazvaný KOMPLEXNÍ METODICKÉ STANOVISKO K OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE VOZIDLA DLE UST. § 125f A NÁSL. ZÁKONA Č. 361/2000 Sb. vydalo ministerstvo dopravy pod č.j. 25/2017-160-OST dne 8.2.2017. Nejedná se o právně závazný dokument, nicméně správní orgány jsou...

K zadržení řidičského průkazu

13.03.2017 18:16
Institut zadržení řidičského průkazu příslušníkem Policie ČR je již téměř deset let opět součástí českého právního řádu. Poskytuje policii celkem účinný prostředek, jehož cílem by měla být ochrana společnosti před velmi závažným protiprávním jednáním v silničním provozu. Existuje poměrně široký a...

Kdy a jak požadovat náhradu škody za chyby úředníků ?

19.02.2017 18:47
Pokud stát, kraj nebo obec způsobí škodu jako účastník soukromoprávních vztahů (např. poruší obchodní smlouvu uzavřenou se soukromým podnikatelem), odpovídá za ni obdobně jako ostatní osoby podle občanského zákoníku. (1) Jestliže však škoda vznikne v důsledku nezákonného rozhodnutí či nesprávného...

Pracovní postup pro měření detektory alkoholu v dechu

09.01.2017 17:39
Tato metodika (pracovní postup) má sloužit jako praktický pracovní postup kontrolních orgánů při stanovování obsahu alkoholu v dechu v rámci kontrol provozu na pozemních komunikacích, respektive jako podklad pro případné, následné správní řízení.. ke stažení zde:...

Novela silničního zákona: Neúspěšný pokus o dodání smysluplnosti vybírání kaucí

14.06.2016 23:21
Nedávno vstoupila v účinnost zákonem č. 48/2016 Sb. novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákona o silničním provozu). Kromě úpravy terminologie, úpravy povolené rychlosti, přidání oprávnění policisty v případě zjištění vážné...
1 | 2 | 3 | 4 >>