Odborné články

K zadržení řidičského průkazu

16.03.2016 09:14
Institut zadržení řidičského průkazu příslušníkem Policie ČR je již téměř deset let opět součástí českého právního řádu. Poskytuje policii celkem účinný prostředek, jehož cílem by měla být ochrana společnosti před velmi závažným protiprávním jednáním v silničním provozu. Existuje poměrně široký a...

Zamyšlení nad bodovým systémem.

02.02.2016 19:17
Asi panuje všeobecná shoda, že někteří řidiči by pro svou potenciální nebezpečnost sobě i svému okolí měli být ze silničního provozu eliminováni. Způsob, který stát zvolil zavedením bodového systému před deseti lety, se ukázal jako málo účinný v tom směru, kde bychom hledali jeho účel, ale...

Výzva k úhradě určené částky II.

12.07.2015 17:19
Tento nový díl FSM se zabývá novinkou, kterou oplodnil český právní řád poslanec Huml spolu s právníky z ministerstva dopravy. Jedná se o zaslání "výzvy k úhradě stanovené částky", tedy procesu zrychleného výběru peněz za dopravní přestupky. Okrajově se také dotkneme problematiky správního deliktu...

Omluvenky ve správním řízení

09.06.2015 00:00
Z jednání, na které byl účastník předvolán (§ 59 správního řádu) je samozřejmě možné se omluvit. Omluvit se lze i z úkonů jiných. § 74 zákona o přestupcích hovoří v případě neúčasti na jednání o náležité omluvě a důležitých důvodech. § 59 správního řádu pak o závažných důvodech, přičemž omluvit se...

Námitka pro podjatost ve správním řízení

07.04.2015 18:15
Každý správněprávní nadšenec s očekáváním sledoval, jak se Ústavní soud vypořádá s návrhem Nejvyššího správního soudu na zrušení ustanovení § 14 odst. 6 správního řádu, jež vylučuje možnost zkoumání podjatosti u vedoucích ústředních správních úřadů. Na začátku dubna tohoto roku Ústavní soud vydal...

Důvodnost či nedůvodnost omluvy u ústního jednání ve správním řízení ?

11.02.2015 20:23
Podle ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o přestupcích") koná správní orgán v prvním stupni o přestupku ústní jednání. V nepřítomnosti obviněného z přestupku lze věc projednat jen tehdy, jestliže odmítne, ač byl řádně...

"NE"PODÁNÍ VYSVĚTLENÍ, aneb upgrade pro rok 2015...

02.01.2015 08:34
Základní myšlenkou tohoto článku je, že jedním ze základních práv občana je právo odmítnout podat vysvětlení úřadům, tedy důkaz svědeckou výpovědí proti sobě nebo proti osobám, kterým by v důsledku poskytnuté výpovědi vzniklo nebezpečí stíhání pro trestný čin, správní delikt nebo přestupek. Tato...

ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

10.11.2014 18:27
ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ Zásada legality- Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu. Může činit pouze to, co mu právní předpis dovoluje a občan vše, co mu právní předpis...

Seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí

25.08.2014 21:20
Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí Poněkud opomíjený a na první pohled zbytečný akt. Pojem "podklady pro vydání rozhodnutí" je zakotven v  § 50 správního řádu a jedná se o všechno, co v průběhu řízení správní orgán shromáždil a lze to použít v řízení. Možnost seznámit se s podklady pro...

Co je to správní delikt ?

07.07.2014 20:16
Správní delikt je protiprávní jednání, jehož znaky jsou stanoveny zákonem, za které ukládá správní orgán zákonem stanovenou sankci. Správní delikty jsou jak přestupky, tak jiné správní delikty právnických osob, resp. fyzických osob podnikajících. Projednávání přestupků a jiných správních deliktů...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>