Odborné články

Pokuty v dopravě – jak to s nimi je ?

22.01.2014 20:30
Vysvětlení některých nejasností týkajících se ukládání blokových pokut za dopravní přestupky, nápravy nesprávného pokutování městskou policií a zákazu řízení. Kdo může uložit blokovou pokutu za dopravní přestupek? Obecní policie, Policie ČR, správní orgán (obecní úřad). Obecní...

Neplaťte pokuty převodem na účet !!

21.01.2014 20:18
  Řidiči se vystavují riziku, pokud se rozhodnou platit pokutu za dopravní přestupek převodem na účet. Setkali jsme se s případem, kdy městská policie nejmenované obce vyměřila pokutu řidiči a protože neměl požadovaný obnos při sobě. požadovala na něm platbu převodem na účet....

Zvůle dopravní policie?

17.12.2013 20:54
    Jezdíte po našich silnicích? Ano? Můžete si díky tomu položit důležitou otázku: Je naše dopravní policie tím orgánem státní moci, který se snaží snížit nehodovost a zvýšit bezpečnost silničního provozu? Nabízí se...

Data retention v (nejen) policejní praxi

14.11.2013 20:22
Analýza postupů Policie ČR a dalších orgánů při vyžadování a využívání provozních a lokalizačních údajů o elektronických komunikacích v České republice. Víc e se dozvíte zde

Metodický pokyn ke správnímu řízení

26.08.2013 13:44
Zahájení řízení z moci úřední Řízení o přestupcích se zahajuje z moci úřední, pokud se nejedná o přestupky, u kterých se řízení zahajuje jen na návrh. Řízení o přestupku musí být po oznámení přestupku zahájeno nejpozději do 60 dnů, pokud správní orgán věc neodloží podle § 66...

Přezkum správních rozhodnutí

24.06.2013 21:31
Úvod Správní orgány jsou v mezích své pravomoci a působnosti schopny rozhodovat o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení. Jenomže vždy rozhodují "jenom" lidé. A jak je dobře známo - nikdo není dokonalý a neomylný, a to...

Blokové řízení jako zvláštní řízení o přestupku

19.05.2013 10:05
Je pravidlem, že přestupky se projednávají v řízení o přestupcích. Zákonodárce však s ohledem na kriterium hospodárnosti a rychlosti upravuje v ustanoveních §§ 84 – 86 zákona o přestupcích blokové řízení, které představuje jakousi zjednodušenou variantu řízení o přestupcích. Aby mohl být přestupek...

Zábor veřejné komunikace - co to obnáší ?

29.03.2013 11:41
Pokud hodlá stavebník vybudovat komunikaci, jež by mu zajišťovala přístup k jeho nemovitostem, měl by dobře zvážit, má-li tato komunikace v budoucnu sloužit výlučně jemu, nebo také veřejnosti. Chce-li budoucí vlastník přístup veřejnosti na svou komunikaci omezit nebo vyloučit, musí...

POZOR NA PRÁSKAČE !!!

17.03.2013 09:22
(bez komentáře)  

Rozsudek NSS: Jak správní orgán vytrvale odmítal provést navrhovaný důkaz.

24.02.2013 12:22
 Jak správní orgán vytrvale odmítal provést navrhovaný důkaz, až na to dojel. Uplatňování důkazů až v odvolání. 
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>