Změny v oblasti sociální politiky na rok 2011

Seminář se koná v lednu a únoru 2011 a bude zaměřen na všechny změny, týkající se oblasti sociální politiky v roce 2011.

program semináře:

- Úvodní pozastavení nad rokem 2010 jak to bylo

- Změny, týkající se poskytování náhrady mzdy za DPN zaměst. a pracujících důchodců

- Změny v platbách pojistného na sociální zabezpečení

- Podpora v nezaměstnanosti a zpřísnění poskytování dávek

- Zrušení sociálních příplatků

- Škrty v rodičovské a porodném

- Změny při přerušení živnosti u OSVČ, nárok na podporu v nezaměstnanosti

- Závěr a diskuse

__________________________________________________________________________

Objednávky a info nejpozději do 21.12.2010 je možno zaslat písemně na e-mail: marketa@firemni.cz .

Markéta Dosoudilová

 

 

Upozornění:

Objednávky musí být podané písemně a jsou závazné. Poplatek musí být uhrazen nejméně 1 týden před konáním semináře. Poplatek se za neúčast na semináři nevrací !!