Ochrana osobních údajů v personalistice

 

 

Seminář je určen

Personalistům, kteří se dostanou do styku s osobními údaji zaměstnanců. 

Cíl semináře

Poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive i zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dále by měli účastníci dostat návod, jak případně upravit své interní směrnice a samotné postupy, aby byly v souladu s právními předpisy.

Obsah semináře

1. Stručný úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců

V rámci úvodu bude zhodnocena situace v České republice, pokud jde o právní úpravu, provádění kontrol Úřadu pro ochranu osobních údajů a největší rizika při porušení zákona.

2. Základní principy zákona o ochraně osobních údajů

V další části semináře budou účastníci seznámeni se základními principy zákona o ochraně osobních údajů, které je nutné aplikovat i na každodenní praxi zaměstnavatele a jeho personalistů. Mezi takové principy patří zejména povinnost informovat zaměstnance o parametrech zpracování jejich osobních údajů a povinnost osobní údaje zaměstnanců řádně zabezpečit před zneužitím. Účastníci budou rovněž seznámeni s dalšími povinnostmi a s možnými správními ale i trestněprávními sankcemi při jejich nedodržení.

 3. Povinnosti při nakládání s údaji zaměstnanců

Hlavní část semináře bude zaměřena na typické a nejčastější situace, kdy dochází k nakládání s osobními údaji ze strany personalistů. Proto bude podrobně vysvětleno, jak je možné nakládat se životopisy zájemců o práci, jak postupovat během pohovorů a zda je možné si ponechat životopisy neúspěšných zájemců o práci po skončení výběrového řízení. Mimo jiné bude vysvětleno jaké informace a dokumenty je možné po zájemcích o práci požadovat a co může obsahovat vstupní dotazník. Dále bude seminář zaměřen na problematiku vedení osobního spisu (včetně jeho zpřístupnění třetím osobám). Probrány budou i další paralelní nakládání s osobními údaji, například pro účely nabízení služeb ze strany zaměstnavatele, nakládání s fotografiemi zaměstnanců nebo implementace tzv. whistleblowing policy (tedy pravidel pro hlášení podezřelých okolností ve společnosti, především ve spojení s finančními postupy). Další část semináře bude věnována stále aktuální problematice monitorování zaměstnanců, ať již jde o monitoring emailů nebo telefonátů zaměstnanců, používání internetu, zavedení kamerového systému, případně sledování pohybu služebních vozidel. Výklad bude dále zaměřen i na v praxi velmi časté předávání osobních údajů zaměstnanců do zahraničí, a to především dle požadavků zahraničních mateřských společností. V závěru semináře se lektor zaměří na správný postup při nakládání s osobními údaji zaměstnanců, jejichž pracovní poměr skončil a na možnosti či povinnosti zaměstnavatelů uchovávat osobní údaje zaměstnanců (resp. dokumenty takové údaje obsahující) i po takovém skončení.

4. Závěr a diskuse

Posledním bodem semináře je diskuse s účastníky na téma nakládání s osobními údaji zaměstnanců. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

V případě zájmu o seminář nás kontaktujte na e-mail marketa@firemni.cz

Markéta Dosoudilová, asistentka